Welkom, wij zijn stichting Rupingh!

Stichting Rupingh is opgericht in 1998, beoogt geen winst en heeft als missie: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking op het eiland Flores.

Dit realiseert de stichting door middel van fondsenwerving ten behoeve van (kleinschalige) projecten op het gebied van watervoorziening, gezondheid en onderwijs. Ook ondersteunt de stichting kansarme kinderen in opvanghuizen of kampongs.

Jan 04
2023

2023!

2023, het jaar waarin wij 25 jaar bestaan! Wij konden en kunnen ons goede werk op Flores natuurlijk alleen maar doen doordat wij door de jaren heen zijn geholpen door veel sponsors en donoren. Onze dank is groot, terima kasih! Onze speerpunten zijn gebaseerd op een aantal van de zeventien Werelddoelen die de Verenigde Naties hebben vastgesteld, zoals:

 • Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 • Gezondheidszorg voor iedereen
 • Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 • Schoonwater en sanitair voor iedereen

In onze laatste bestuursvergadering op 17 december 2022 blikten we terug en keken we vooruit. We konden vaststellen dat 2022 ons veel moois heeft opgeleverd. 

Onderwijs

 • De kleuters van NAPUNGBIRI volgen sinds 1september met veel plezier onderwijs in het mooie nieuwe stenen schoolgebouw. We konden de bouw van twee lokalen financieren, alsmede de basisinrichting, spelmateriaal en een eenvoudige speeltuin.
 • Voor twee basisscholen op LEMBATA waren  er nieuwe leer- en leesboeken en didactisch materiaal.
 • We zouden graag ook in 2023 leermiddelen verschaffen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Er hebben zich al weer twee scholen gemeld.

Gezondheid en studie

 • Onze studente Ferliana heeft haar theorie afgerond en loopt nu met veel succes haar coschappen. Zij zal vast en zeker en goede arts worden.
 • Onze dokter Dewi verhuisde in februari naar MAKASSAR op Sulawesi voor de specialisatie tot kinderarts. Ook zij behaalt goede studieresultaten. Inmiddels is zij in het tweede semester. Wij betalen de studiekosten en zijn op zoek naar donaties om Dewi te helpen in haar levensonderhoud.
 • We doneerden een bedrag aan de instelling St. Damian in CANCAR om zelftests aan te schaffen. Ook werden van dit bedrag vitamines gekocht om de weerstand van de bewoners te vergroten. Belangrijk, aangezien maaltijden niet altijd volledig voorzien in de benodigde bouwstoffen. In 2023 blijven we St. Damian op deze wijze ondersteunen.

Water en sanitair

In 2022 hebben wij uiteenlopende projecten gesteund die allemaal leiden tot toegang tot schoon water en sanitair:

 • De reparatie van de waterleiding in TANANGALU/MASABEWE is gestart en zal eind januari opgeleverd worden.
 • In WAIGETE wordt een waterput geslagen in de buurt van de lagere school. Er wordt dit jaar een tweede poging ondernomen, aangezien op de eerste plek een enorm rotsblok de toegang tot de waterader verhindert.
 • In YANTENA hebben we de eerste serie van tien waterreservoirs van 12.000 liter gerealiseerd. En we willen er nog veel meer bouwen in 2023. Een bak  kost ongeveer 1250 euro.
 • We zijn gestart met het bouwen van 60 toiletgebouwtjes in desa UMAUTA DOKAR. Er zijn er 112 nodig, dus we werven fondsen voor de overige 52 toiletten. Een toiletgebouw kost ongeveer 425 euro.
 • In desa SEUSINA willen we dit jaar ook 103 toiletten bouwen. De fondsenwerving is gestart

Adoptieprogramma
Uiteraard blijven wij in 2023 zoveel mogelijk kinderen ondersteunen met ons adoptieprogramma.  Voor 8 euro per maand kunt u ons blijven helpen. Zie verder informatie op de website.

Contactgegevens

Stichting Rupingh Nederland
t.a.v. Theo Verdurmen
Deurloostraat 22-2
1078 JA Amsterdam

Vragen of opmerkingen kunt u stellen via het online formulier. U kunt ons ook e-mailen op info@rupingh.nl.

Wij zijn ook telefonisch te bereiken op het nummer 020 679 14 06.

Lees ons jaarverslag 2021 online

Wij zijn nog steeds op zoek?!

Voor een aantal kinderen in ons adoptieprogramma zoeken wij donateurs! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons of deze pagina bezoeken.