Welkom, wij zijn stichting Rupingh!

Stichting Rupingh is opgericht in 1998, beoogt geen winst en heeft als doelstelling: Het ondersteunen van culturele en maatschappelijke projecten in Indonesië, in het bijzonder op het eiland Flores.

Met behulp van donaties realiseert de stichting elk jaar projecten waarin watervoorzieningonderwijs en gezondheid centraal staan.

Daarnaast ondersteunt de stichting een groot aantal kindertehuizen op het eiland middels een adoptieprogramma.

Jan 12
2020

2019/2020


Vol vertrouwen zijn wij 2020 ingestapt. In de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar bespraken we de laatste ontwikkelingen:

 • De lagere scholen in HEO PUAT en PRUDA hadden veel te weinig en zeer oud lesmateriaal. We hebben dan ook voor leerlingen van alle klassen nieuwe schoolboeken besteld. In november en december zijn de boeken geleverd.
 • In CANCAR bouwden wij in 2006 een school bij kinderhuis St.Damian voor (meervoudig) gehandicapte kinderen. De Indonesische regering heeft een nieuw onderwijsprogramma vastgesteld voor inclusief onderwijs. Leerlingen met een lichamelijke beperking bezoeken nu de dorpsscholen. Een aantal lokalen bij St. Damian staat nu leeg. Het gebouw krijgt een andere bestemming. Wij zullen meebetalen aan de aanschaf van de benodigde bouwmaterialen. Na de regenperiode start de bouw.
 • Alle deelnemers van het adoptieprogramma hebben weer een foto en informatie ontvangen over het kind dat zij ondersteunen. We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen op deze enorme klus
 • De nieuwbouw van de lagere school in TEBER is nagenoeg voltooid.
 • In TANANGALU wacht men nu op het laatste materiaal uit Java om de aanleg van de waterleiding af te ronden. Er is al heel veel werk verricht.
 • We kregen bericht uit CULU waar de drinkwatervoorziening door zware landverschuivingen was verwoest. De overheid heeft alsnog besloten om de kosten voor een nieuwe waterleiding voor haar rekening te nemen. Daar zijn wij erg blij om.
 • Wij werven nu fondsen voor een nieuwe watervoorziening in TOROK GOLO. Wilt u meer weten over dit project? Vraag dan een projectaanvraag aan bij info@rupungh.nl. Wij sturen u dat bijzonder graag toe.
 • Op Facebook kunt ons u nauwgezet volgen.
Nov 16
2019

Informatie uit de bestuursvergadering van 30 oktober 2019

 • Stichting Rupingh financierde in 2002 een waterleiding voor 700 mensen in CULU. Door landverschuivingen in afgelopen voorjaar zijn drie huizen verwoest en acht mensen omgekomen.
  De drinkwaterinstallatie is helaas ook helemaal kapot. Wij starten een fondsenwerving om de bewoners  z.s.m. weer te voorzien van veilig, stromend water.
 • De nieuwbouw van de basisschool in TEBER is in volle gang. Voor de start van het regenseizoen hoopt de bouwploeg klaar te zijn.
  Op de foto ziet u de leerlingen en de bouwers aan het werk.
 • Het materiaal voor de drinkwatervoorziening voor de dorpen TANANGALU en BONGO is gearriveerd.
  Vanaf een bron op de berg leiden we via flexibele pijpen schoon drinkwater naar een aantal tappunten.
  Ruim 1400 mensen hebben binnenkort toegang tot veilig drinkwater op maximaal 100 meter vanaf hun huis.
 • De vier bergdorpen van dessa TOROK GOLO beschikken ieder over slechts één tappunt. Stichting Rupingh is gevraagd om een installatie aan te leggen met 200 kranen. Ook hiervoor gaan wij in 2020 fondsen werven.
Aug 26
2019

We sparen weer voor waterprojecten. Wie steunt ons?


Op 21 augustus besprak het bestuur o.a. de verschillende stadia waarin onze projecten verkeren:

 • Ook dit jaar willen wij waterprojecten realiseren, zodat we bewoners kunnen voorzien van schoon, stromend drinkwater. We richten ons eerst op de aanleg van een waterleiding in Tanangalu, 50 kilometer van Maumere. Ook zijn er aanvragen binnen voor een nieuwe waterleiding in Pupung en voor hulp bij renovatie van oude waterleidingen.
 • De 82 nieuwe toiletten in Heo Puat zijn opgeleverd. Op de foto’s ziet u het eindresultaat. Nu beschikt ieder gezin over een eigen toiletgebouwtje met een goede afvoer. Dit is een grote sprong voorwaarts qua hygiëne en voorkoming van ziektes.
 • De bouw van een nieuwe lagere school in Teber kan starten! De fondsenwerving is rond, mede doordat de Wilde Ganzen ons project financieel steunen. We zijn trots op onze duurzame samenwerking met de Wilde Ganzen.
 • Wij kregen veel enthousiaste reacties op ons jaarverslag. Er waren complimenten voor de inhoud, die als duidelijk en transparant werd ervaren. Ook de vorm en de vele foto’s werden zeer gewaardeerd.
 • In september is een bestuurslid op Flores om projecten te monitoren en kinderhuizen te bezoeken. Op Facebook kunt u hierover berichten volgen via Stichting Rupingh.
Jun 06
2019

Jaarverslag 2018 gereed!

Met veel plezier plaatsen we hier de link naar ons gloednieuwe, bladerbare jaarverslag.

» Bekijk hier het jaarverslag online.

We hebben veel fotomateriaal geplaatst; dat geeft  het beste beeld van de lokale situatie en de mensen voor wie stichting Rupingh zich al 21 jaar inzet.
We leggen graag verantwoording af , zodat iedereen kan lezen wat er tot stand gebracht is. Na afloop van ieder (bouw)project sturen wij een eindrapportage aan sponsors, die daarvoor een financiële bijdrage hebben geleverd.
We wensen u veel leesplezier!

“Waarover spraken wij?”

Het bestuur kwam 2 mei bij elkaar en deze bestuursvergadering kende een volle agenda. Graag melden we een aantal nieuwtjes:

 • Met veel plezier hebben wij gewerkt aan het jaarverslag 2018. Nu de laatste loodjes en dan verschijnt in juni een coproductie vol informatie en prachtige foto’s.
 • Het project van de 82 toiletten in Heo Puat vordert gestaag. De basis van een groot aantal nieuwe toiletten staat!
 • De fondsenwerving voor de projecten die gepland staan voor 2019 is in gang gezet. We willen in 2019 een nieuwe lagere school bouwen voor ruim 200 leerlingen in Teber. Op de foto ziet u in welke staat het huidige gebouw verkeert. Verder staat op ons programma de aanleg van een waterleiding in Tanangalu, zodat we de 1450 inwoners kunnen voorzien van schoon, stromend drinkwater. Bent u of kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is om financieel bij te dragen aan deze projecten? Vraag dan  een projectomschrijving op via info@rupingh.nl.
 • In september bezoekt één van onze bestuursleden Flores om nieuwe en bestaande projecten te monitoren. De staat van onderhoud van oudere projecten wordt ingeschat en nieuwe projectaanvragen worden beoordeeld. Uiteraard zijn er bezoekjes aan de verschillende kinderhuizen en kampongs waar wij kinderen financieel ondersteunen middels ons adoptieprogramma. Dit bestuursbezoek gebeurt uiteraard op eigen kosten.

Wilt u op de hoogte blijven? Houd de website in de gaten of volg ons op Facebook!

Mrt 30
2019

Wij bouwen toiletten in Heo Puat!

De sanitaire voorziening van een groot aantal gezinnen in het dorpje Heo Puat was erbarmelijk. Bijna de helft van de 225 gezinnen beschikte niet over een eigen toilet, deelde deze of maakte gebruik van een geïmproviseerd toilet op een afgelegen plek nabij de woning.
Dit leidde tot vervuiling en slechte hygiënische omstandigheden met gevaar voor ziektes. Wij wilden graag een boost geven aan een grotere kans op gezondheid voor de ruim 1300 inwoners.

Onlangs gestart met de bouw van 82 toiletgebouwtjes; we moesten wachten tot het eind van de regentijd.

De bouw is een mooie co-productie. De dorpsbewoners vlechten matten. Die vormen de basis in de grond en zijn ook de basis voor de muren. Dit wordt met cement afgesmeerd. Onze bouwploeg maakt de houten kozijnen en deuren zelf.
De vloer is van beton en daarop komen hurktoiletten.

Het project is op een zodanige wijze opgezet dat het jarenlang kan functioneren. De gemeenschap is zelf verantwoordelijk voor toekomstig onderhoud en eventuele reparaties

Feb 11
2019

Bouwen voor Binongko, een tehuis voor meervoudig gehandicapten.

In het laatste kwartaal van 2018 kregen we een verzoek van St. Damian voor de bouw van een keuken en eetzaal voor Binongko in Labuan Bajo.
In het tehuis werd gegeten op de smalle “pendoppo”, een open veranda voor de slaapzalen. Een eetzaal ontbrak.

De bouw hiervan startte in oktober 2018 en is nu afgerond. Het is prachtig geworden!
De oude keuken stond op instorten. Inmiddels wordt met man en macht gewerkt aan een nieuwe keuken. De beelden spreken voor zich.

Dit bouwproject staat onder supervisie van onze coördinator Tarsi Sjukur.
Er wordt nauw samengewerkt met Zuster Francelien, de leidinggevende van St. Damian. Zij is eindverantwoordelijk voor zowel de locatie in Cancar als die in Labuan Bajo.

De band tussen stichting Rupingh en St. Damian is hecht. Met ons adoptieprogramma ondersteunen wij 50 kinderen verdeeld over beide locaties.
Daarnaast hebben wij in het verleden o.a. een lagere school, slaapzalen en een fysiotherapieruimte gerealiseerd. We hechten eraan duurzame contacten op te bouwen

Jan 02
2019

Terugblik op 2018

In de laatste bestuursvergadering vlak voor de kerstdagen hebben we de resultaten van 2018 geoogst. Wat was het een prachtig jaar. Zo stonden we feestelijk stil bij het feit dat Stichting Rupingh 20 jaar bestaat in 2018! Trots zijn we dat we dat mochten vieren met onze donateurs met een drukbezochte meet&greet op de pasar malam in Zeist. 

Ook zijn al onze voorgenomen projecten uitgevoerd, dan wel gestart!
Voor de ruim 3000 bewoners in Wae Lawas is een waterleiding opgeleverd.
De basisschool in Napongbiri kreeg een grote onderhoudsbeurt en een watertoren.
Er zijn nieuwe bedden besteld voor de kliniek St. Gabriël in Nita.
In Heo Puat zijn we gestart met de bouw van 82 toiletgebouwtjes.
En een tehuis voor meervoudig gehandicapten in Binongko beschikt binnenkort over een gerenoveerde keuken en een nieuwe eetzaal.
Alle adoptieouders hebben weer een foto en info over hun kind ontvangen.
Op verschillende plaatsen hebben we leermiddelen en sport- en spelmateriaal kunnen bekostigen.
Er waren weer succesvolle statiegeldacties in diverse supermarkten én een deelneemster aan de Nijmeegse 4daagse liet zich sponsoren.
Al met al een jaar met mooie resultaten!
Dankzij de steun en hulp van onze sponsors en donateurs

We gaan in 2019 vol vertrouwen verder met ons adoptieprogramma en nieuwe projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en drinkwatervoorziening.

Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u ons ook volgen op Facebook!

Contactgegevens

Stichting Rupingh Nederland
t.a.v. Theo Verdurmen
Deurloostraat 22-2
1078 JA Amsterdam

Vragen of opmerkingen kunt u stellen via het online formulier. U kunt ons ook e-mailen op info@rupingh.nl.

Wij zijn ook telefonisch te bereiken op het nummer 020 679 14 06.

Lees ons jaarverslag 2018 online

Wij zijn nog steeds op zoek?!

Voor een aantal kinderen in ons adoptieprogramma zoeken wij donateurs! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons of deze pagina bezoeken.