Welkom, wij zijn stichting Rupingh!

Stichting Rupingh is opgericht in 1998, beoogt geen winst en heeft als missie: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking op het eiland Flores.

Dit realiseert de stichting door middel van fondsenwerving ten behoeve van (kleinschalige) projecten op het gebied van watervoorziening, gezondheid en onderwijs. Ook ondersteunt de stichting kansarme kinderen in opvanghuizen of kampongs.

Jun 06 2022

Ons jaarverslag 2021 is beschikbaar!

Met trots presenteren wij u ons nieuwe jaarverslag.
We leggen graag verantwoording af. U kunt weer lezen hoe wij de donaties besteed hebben. De foto's geven een duidelijk beeld over de projecten en de mensen op Flores.

Uiteraard danken wij iedereen die ons werk financieel ondersteunt.

Bekijk hier het jaarverslag.

Mei 09 2022

Even bijpraten...

Op 7 mei kwamen we eindelijk weer in levende lijve samen! Sinds januari 2020 waren alle bestuursvergaderingen digitaal. We bespraken onder meer:

Projecten in uitvoering
De regenperiode was heftig en duurde extreem lang. Daardoor liep de start van een aantal projecten vertraging op.

 • De bouw van de nieuwe kleuterschool in NAPUNGBIRI is in april begonnen! De bouwmaterialen zijn onmiddellijk na de regentijd afgeleverd. De bouwploeg stond te popelen en is volop aan het werk.
 • De waterput bij de school in WAIGETE wordt nu aangelegd. Er komt schoon water beschikbaar voor de leerlingen en dat zal de hygiëne aanmerkelijk verbeteren.

Studenten

 • Onze studente Ferliana stuurde foto’s over haar coschappen, waarin zij oefent en praktijkervaring opdoet.
 • Dokter Dewi specialiseert zich op Sulawesi tot kinderarts. Ze geniet van de studie, die deels online wordt gegeven, afgewisseld met samenkomsten op de universiteit van Makassar.

Geplande waterprojecten
We hebben Marthon gevraagd om een volgorde te bepalen en een planning te maken voor de projecten die op de rol staan.

 • De reparatie van de waterleiding in TANANGALU.
 • De eerste tien waterbakken metselen in YANTENA. We werven nog fondsen voor deze waterreservoirs, in de hoop dat we in 2022 meerdere malen groen licht te kunnen geven voor nieuwe series.

Overige activiteiten

 • Ons jaarverslag 2021 ligt bij de vormgever; we hopen het op korte termijn aan u te kunnen presenteren.
 • We overwegen om in het komende najaar fondsen te gaan werven om toiletgebouwtjes te maken bij gezinnen die hun behoefte nu in het bos doen. Een dergelijk project deden wij al in HEO PUATT in 2018; daar plaatsten we 84 toiletten.

De volgende vergadering  staat gepland op zaterdag 23 juli. Actuele informatie vindt u regelmatig op onze Facebookpagina.

Jan 31 2022

2022, een nieuw jaar met nieuwe kansen!

Op 23 januari hielden we een digitale bestuursvergadering. Marthon heeft ons vanuit MAUMERE bijgepraat. We delen hier een aantal ontwikkelingen.

Covid en gezondheid

 • Ook op Flores grijpt het Omikron-virus om zich heen. Er is momenteel geen lockdown.
 • Het vaccinatieprogramma vanuit de regering loopt door.
 • We doneerden weer een bedrag aan de instelling St. Damian in CANCAR om zelftests aan te schaffen. Ook werden van dit bedrag vitamines gekocht om de weerstand van de bewoners vergroten. Belangrijk, aangezien maaltijden niet altijd volledig voorzien in de benodigde bouwstoffen.

Bouwprojecten

 • De bouwmaterialen voor de bouw van een nieuwe kleuterschool in NAPUNGBIRI zijn besteld. Het transport kan plaatsvinden, zodra toegangsweg weer open is. De kleigrond is nu nog onbegaanbaar door de hevige regenval van de afgelopen periode.

Waterprojecten

 • De gemetselde waterbak bij de lagere school in LUAH is gereed.
 • En ook in KRINGA zijn de bouwers klaar met een waterbak bij de school.
 • We ontvingen de begroting voor de reparatie van de waterleiding in TANANGALU. Het bedrag viel mee. We hebben besloten de reparatie uit eigen middelen te bekostigen.
 • Tevens hebben we toegezegd dat voor het kinderhuis in NANGAHURE een watertoren mag worden aangeschaft. Dit is een plastic reservoir van 2300 liter op een metalen constructie.
 • Ook hebben we de financiering rond voor het boren van een waterput in WAIGETE. In kwartaal 2 starten de werkzaamheden.

Studie en onderwijs

 • We zijn supertrots op onze studente Ferliana. Zij heeft de theorie van haar artsenstudie afgerond en gaat nu nog twee jaar in de praktijk aan de slag met haar coschappen.
 • We zijn blij voor onze dokter Dewi. Zij heeft het toelatingsexamen voor de studie tot kinderarts gehaald! Zij start in februari en gaat vijf jaar studeren aan de universiteit van Makassar op Sulawesi. Wij stellen een studiebeurs beschikbaar vanuit een schenking. Voor Dewi’s levensonderhoud maken we voor 2022 uit eigen middelen een bedrag vrij. Voor daarop volgende jaren werven wij hiervoor fondsen.
 • We hebben een aantal geoormerkte giften toegezegd gekregen, waarmee we twee basisscholen op LEMBATA kunnen voorzien van nieuwe schoolboeken.

Fondsenwerving

 • Onze fondsenwerving voor waterbakken in YANTENA loopt nog door. Een waterbak kost circa 1500 euro. Steeds als we 7500 euro hebben, geven we opdracht tot de bouw van vijf bakken. Dit is logistiek/financieel een goede aanpak. Wilt u de projectbeschrijving zien? Stuur dan een mail aan info@rupingh.nl.

Contactgegevens

Stichting Rupingh Nederland
t.a.v. Theo Verdurmen
Deurloostraat 22-2
1078 JA Amsterdam

Vragen of opmerkingen kunt u stellen via het online formulier. U kunt ons ook e-mailen op info@rupingh.nl.

Wij zijn ook telefonisch te bereiken op het nummer 020 679 14 06.

Lees ons jaarverslag 2021 online

Wij zijn nog steeds op zoek?!

Voor een aantal kinderen in ons adoptieprogramma zoeken wij donateurs! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons of deze pagina bezoeken.