Welkom, wij zijn stichting Rupingh!

Stichting Rupingh is opgericht in 1998, beoogt geen winst en heeft als missie: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking op het eiland Flores.

Dit realiseert de stichting door middel van fondsenwerving ten behoeve van (kleinschalige) projecten op het gebied van watervoorziening, gezondheid en onderwijs. Ook ondersteunt de stichting kansarme kinderen in opvanghuizen of kampongs.

Nov 06 2021

Actuele ontwikkelingen op Flores

Het bestuur had op 6 november weer een digitale vergadering, waaraan Marthon vanuit MAUMERE ook deelnam. We hadden een volle agenda en bespraken onder meer:

Gezondheid en corona

 • De toediening van vaccins is op Flores inmiddels op gang gekomen. Bijna 30% van de volwassenen heeft twee doses ontvangen, circa 53% kreeg de eerste dosis. De besmettingscijfers zijn in oktober licht toegenomen. Waakzaamheid blijft geboden. Deze cijfers ontvingen we van ‘onze’ dokter Dewi.
 • Momenteel is er geen lockdown.
 • In een aantal kinderhuizen zijn kinderen en personeel besmet geweest. Gelukkig hadden zij voornamelijk milde klachten.

Bouwprojecten

 • We hebben een volgorde gepland voor de projecten die we ons voor 2021 hadden voorgenomen.
 • We bouwen momenteel een waterbak van 15.000 liter bij de lagere school in LUAH.
 • Daarna komt een waterbak bij de school in KRINGA.
 • We starten ook nog met de bouw van een nieuwe kleuterschool in NAPUNGBIRI. De oplevering zal plaatsvinden in 2022. In de timmermanswerkplaats worden de kozijnen en deuren nu gemaakt.

Onderwijs

 • De leerlingen van de lagere school in KEBOT hebben allemaal nieuwe schoolboeken ontvangen. Uit de foto’s en de filmpjes die we ontvangen hebben, blijkt de dankbaarheid en blijdschap van de kinderen en de leerkrachten. Op Facebook kunt u meegenieten!

Fondsenwerving

 • In TANANGALU zullen we in 2022 de reparatie van de waterleiding uitvoeren. Helaas hebben we vernomen dat de overheid de toegezegde 19 miljoen Rupiah niet zal uitbetalen. Het budget is overgeheveld naar kosten voor coronapreventie. Wij zullen dus extra fondsen werven.
 • Onze fondsenwerving voor waterbakken in YANTENA loopt ook nog door. Overweegt u een donatie en wilt u de projectbeschrijving ontvangen? Stuur dan een mail aan info@rupingh.nl.
Sep 19
2021

Jaarverslag 2020

We leggen graag verantwoording af over hoe we het geld van donateurs en sponsors besteden.
We zijn weer trots op de resultaten van 2020. U kunt ons verslag met deze link zelf  doorbladeren.

» Bekijk hier het jaarverslag

We hopen dat u enthousiast wordt van de verhalen en de foto's. In de regel plaatsen wij vroeg in de zomer ons jaarverslag op de website. Dit jaar heeft de totstandkoming langer geduurd dan we konden voorzien.

Wilt u een papieren exemplaar ontvangen? Dat kan!
Mail ons uw wens en actuele huisadres en wij verzenden het boekje.

Jun 29
2021

Halverwege 2021...

Onze laatste bestuursvergadering was weer digitaal. Deze keer op een zaterdagmiddag, zodat Marthon, onze man uit Maumere, kon deelnemen. Het was heel fijn om elkaar op deze manier te informeren en bevragen. Een greep uit de besproken punten:

Gezondheid en corona

 • Inmiddels is ook op Flores de lockdown opgeheven en zijn de scholen weer begonnen. Advies blijft om afstand te houden, handen te wassen en mondkapjes te dragen
 • Bij St. Damian, het tehuis voor meervoudig gehandicapten in CANCAR, zijn zelftests nodig om de bewoners, na een verblijf bij familie, veilig terug te laten keren in het tehuis. De kosten voor de zelftests zijn erg hoog op Flores. We hebben een bedrag vrijgemaakt, zodat er tests kunnen worden aangeschaft. Ook kunnen er vitamines worden gekocht om de weerstand van de bewoners te vergroten. De maaltijden zijn karig en leveren niet altijd de benodigde bouwstoffen. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan de gezondheid van de bewoners.

Onderwijs

 • We hebben een sponsor gevonden voor de bouw van een nieuwe kleuterschool in NAPUNGBIRI! Het wordt een solide stenen gebouw met twee leslokalen.
 • De leerlingen krijgen weer onderwijs aangeboden na maanden lockdown. Laten we hopen dat het nu voor een lange periode is. De kinderen in KRINGA kunnen hun nieuwe boeken nu eindelijk gebruiken.
 • We hebben ook een schenking ontvangen om de lagere school in KEBOT te voorzien van nieuw leermateriaal.

Waterprojecten

 • Door extreme regenval traden verschillende rivieren buiten hun oevers. Helaas is daardoor de waterinstallatie in MASABEWE/TANANGALU zwaar beschadigd. De regering heeft een bedrag toegezegd dat helaas onvoldoende is voor de volledige reparatie. Wij zullen daarom ook mee betalen.
 • We starten de fondsenwerving voor waterreservoirs in de provincie Sikka. Eén waterbak kost circa € 1100,-.  Bijna 60 dorpjes hebben geen toegang tot schoon, veilig water. In een waterreservoir kan 15.000 liter regenwater worden opgevangen. We starten in het dorp Yantena waar 150 gezinnen wonen. We willen steeds fondsen werven voor vijf reservoirs.
  Wilt u de projectbeschrijving zien? Stuur dan een mail aan info@rupingh.nl.

De volgende vergadering is op zaterdag 28 augustus.
Tot die tijd kunt u actuele informatie vinden op onze Facebookpagina.

Contactgegevens

Stichting Rupingh Nederland
t.a.v. Theo Verdurmen
Deurloostraat 22-2
1078 JA Amsterdam

Vragen of opmerkingen kunt u stellen via het online formulier. U kunt ons ook e-mailen op info@rupingh.nl.

Wij zijn ook telefonisch te bereiken op het nummer 020 679 14 06.

Lees ons jaarverslag 2020 online

Wij zijn nog steeds op zoek?!

Voor een aantal kinderen in ons adoptieprogramma zoeken wij donateurs! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons of deze pagina bezoeken.