Lees alles over stichting Rupingh!

Meer informatie over onze stichting?
Jaarverslag online lezen

Door de korte communicatielijnen met de contactpersonen op Flores garanderen wij dat elke donatie ter plaatse komt. Door regelmatig bezoek van de bestuursleden aan het eiland is er een goede controle over de gefinancierde werkzaamheden. Tijdens deze bezoeken, die niet ten laste komen van de stichting, worden de gerealiseerde en lopende projecten bezocht en gecontroleerd en worden toekomstige projecten besproken.

Alle ondersteunende activiteiten worden kosteloos aangeboden door vrienden, familie en donateurs van de stichting en hun netwerk. Ook alle werkzaamheden door het bestuur worden onbezoldigd uitgevoerd. 
De financiële ondersteuning die Stichting Rupingh ontvangt, komt daarmee nagenoeg volledig ten goede aan de inwoners van Flores!

Samenwerking & ANBI

Stichting Rupingh werkt samen met diverse bedrijven en stichtingen, meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina samenwerking.
De stichting heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status. Dit betekent voor u dat donaties en giften verantwoord gebruikt worden en dat de stichting ook geen schenk - of erfbelasting hoeft te betalen. Ons RFIN nummer is 807373667. Wilt u meer informatie hierover ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar ons secretariaat (info@rupingh.nl)

Bestuursleden

Leo Verdurmen,
Voorzitter

Geïnspireerd door de positieve verhalen van de drie oprichters van de stichting en hun uitdrukkelijke wens om toch vooral de continuïteit van hun “levenswerk” te waarborgen trad ik halverwege de jaren 2000 toe tot het bestuur. In mijn rol als voorzitter probeer ik het uitgangspunt van de stichting te bewaken; elke gedoneerde euro dient ook daadwerkelijk ten goede te komen aan de bevolking op Flores. De kosten van zogenaamde “overhead” blijven daarom binnen stichting Rupingh minimaal. Door de buitengewoon prettige contacten en de jarenlange samenwerking die wij hebben met onze mensen “in het veld”  proberen wij daar waar mogelijk de zelfredzaamheid van de mensen op Flores verder te verhogen.

Rob van Daalen,
Penningmeester

Al vanaf de oprichting van de stichting ben ik bekend met haar werk. Gedurende de laatste jaren van mijn bedrijfseconomische studie aan de Vrije Universiteit, leerde ik via Theo Verdurmen, Tarsi Sjukur kennen. Ook tijdens mijn verblijf in het buitenland ben ik Stichting Rupingh blijven steunen en werd ik de eerste donateur woonachtig in de VS! Sinds mijn terugkeer naar Nederland heb ik mijn werkzaamheden voor de stichting geïntensiveerd en in 2011 heb ik met veel plezier het penningmeesterschap op mij genomen.

Hanneke Verbeek,
Algemeen bestuurslid

Toen ik in 2005 gevraagd werd zitting te nemen in het bestuur, nam ik mij voor eerst zelf eens af te reizen naar Flores. De reis vond plaats in het najaar van 2006. Het eiland en de inwoners stalen direct mijn hart. Puurheid en hartelijkheid pur sang. Sindsdien zet ik mij, als algemeen bestuurslid, met veel plezier en gedrevenheid in voor o.a. de fondsenwerving en het opstellen van de projectrapportages en het jaarverslag.

Nana de Loor,
Secretaris

Zoals velen ben ik ook ‘aangestoken’ door het enthousiasme van oom Theo en Tarsi. Sinds 2006 draag ik mijn steentje bij aan de werkzaamheden van de stichting in de rol van secretaris. Ikzelf ben twee keer op Flores geweest; in 2003 en in 2008. Het was geweldig om de lieve mensen na vijf jaar weer te ontmoeten. Met heel veel trots denk ik bijvoorbeeld terug aan de kinderen van het dorp Napong Biri. Tijdens mijn eerste bezoek leerden de kinderen uit dit dorp mij in het Indonesisch te tellen. Bij de tweede ontmoeting na vijf jaar spraken dezelfde kinderen mij aan in het Engels. Zij hadden dit geleerd op de school die stichting Rupingh in de tussentijd daar gebouwd had. Samen met een leuk en enthousiast bestuur werk ik met veel plezier aan de wensen van de Florinesen en worden kleine en grote stappen gezet.

Theo Verdurmen,
Oprichter & Algemeen bestuurslid

Rob Mostaard, Bouke Beintema en ik hebben 20 jaar geleden Stichting Rupingh opgericht. Acht jaar waren wij het bestuur, daarna is er een jong bestuur gekozen.Ik ga zeker één keer per jaar naar Flores om de projecten te bespreken en dan zijn er ook altijd officiële openingen van de projecten en bezoeken wij nieuwe projecten.Ook bezoek ik alle kindertehuizen om de kinderen en staf te ontmoeten die aan ons adoptieprogramma verbonden zijn.

Wilma Hofman,
Algemeen bestuurslid

In 2005 werd ik donateur van het adoptieprogramma. Na een ontmoeting met coördinator Marthon in 2010 werd ik ook sponsor van een bouwproject. In 2013 bezocht ik met Theo op Flores verschillende projecten. Sindsdien ben ik algemeen bestuurslid: ik wil graag meer bekendheid geven aan Rupingh en onderhoud daarom Facebook en schrijf mee aan projectaanvragen, -verslagen en het jaarverslag. Ik doe dat met veel plezier!

Contactpersonen op Flores

Tarsi Sjukur,
Projectleider Bouw

Ik ben werkzaam bij de stichting en mijn taak is projectleider, wij zijn de bouwploeg en bouwen scholen, internaten en water projecten. Wij hebben 10 mensen onder ons timmerlieden metselaars en mensen die het waterprojecten maken. De mensen die in de dorpen wonen doen het sjouwwerk.

Mieke Hale,
Projectleider Adoptie

Ik ben getrouwd met Marthon Paulus en een van de 3 pleegdochters van Mama Belgi. Wij hebben in ons gebied ca. 950 kinderen en eens in de drie maanden betalen wij het geld uit aan de ouders of de kindertehuizen en controleren wij ook de kinderen.
In de kindertehuizen worden de kinderen regelmatig gratis onderzocht door Dokter Dewi en Dokter Donna. Hun opleiding tot arts is door Stichting Rupingh betaald. Dokter Dewi en ik gaan ook de bergen in om de kinderen te bezoeken.

Marthon Paulus,
Projectleider Adoptie

Ik ben getrouwd met Mieke Hale Colson. Mieke en Ik werken samen bij Stichting Rupingh. In Juli 2005 Zijn we  begonnen om Mama Belgi te helpen bij het adoptiewerk van St. Rupingh. Ik help door verhalen te sturen van foto en teksten. Onze kinderen van St. Rupingh krijgen vaak bezoek van adoptieouders uit Nederland. Mieke en ik hebben ons best gedaan om onze gasten rond te leiden en dat willen we graag blijven doen. Beste adoptie ouders, als Je op bezoek komt in Flores vertel de naam  van adoptiekind en ook registernummer.

Marie Jeanne Colson   ''Mama Belgi'',
Hoofd Kindertehuizen

Ik ben een Belgische vrouw en werk al 40 jaar op Flores. Nu hebben wij 5 kindertehuizen en een asrama (internaat).Wij hebben 30 man personeel die heel goed werk doen en ook de taken van mij kunnen overnemen.Er is nog steeds veel werk te doen en op mijn leeftijd valt het niet altijd mee, maar ik doe het nog steeds met veel liefde.